W NUMERZE: Poszuki­wa­nia bez końca Jak żyć, by połączyć na co dzień materię z duchem? Wiadomo, pytanie opoka. Na kan­wie wykładu swamiego Dushyanta Savadii prezen­tu­jemy dwuczęś­ciowy, skrzący się