Możli­wości niebies­kich istot budzą zdu­mie­nie, niek­tóre z nich trudno sobie nawet wyobrazić. Jaki obraz aniołów wyła­nia się z Bib­lii, objaw­ień pry­wat­nych i dociekań teologów? Mar­iusz Malec Ze wszys­t­kich