Kolejny materiał Tomasza Kierzkowskiego. “W nagraniach poruszane są tematy związane z nauką i duchowością, światem materii i światem duchowym: aktywność słońca , pole magnetyczne ziemi, rezonans Schumanna, przebiegunowanie,