Aby odnaleźć miejsce mocy musimy najpierw powiedzieć, co to jest miejsce mocy? Według hinduistycznej filozofii, na kuli ziemskiej znajduje się siedem energetycznych centrów, dających niezwykłą moc. Są to