Przemiany na Ziemi – NŚ 06/2022 Autor: Igor Witkowski 19 maja 2022 Przeczytasz w 6 min. Siódma plaga. Obraz Johna Martina,1823, (ryc.domena publiczna). W różnego rodzaju zapowiedziach opisujących