Z Davi­dem Icke’m – bry­tyjskim pis­arzem i mówcą porusza­ją­cym tem­atykę teorii spiskowych, tajnych sto­warzyszeń, infil­tracji Ziemi przez obcą inteligencję oraz natury rzeczy­wis­tości roz­mawia Piotr Cielebiaś. Druga część wywiadu