– W NUMERZE 10/​2017 – Jak wam nie wstyd? – pyta Redak­tor Naczelny wielkie nazwiska Pol­skiej Policji, które za wszelką cenę starają się zdyskredy­tować zasługi jas­nowidza Krzysztofa Jack­owskiego na polu poszuki­wań zagin­ionych ludzi i innych bez­nadziejnych