W NUMERZE 2/​2019 Nowa Wieża Babel Czy język wpływa na myśle­nie i odbiór rzeczy­wis­tości? Czy ludzie w przyszłości będą posługi­wać się jedną wspólną mową? Szuka­jąc odpowiedzi na te