W NUMERZE 4/2020 Noblista o istnieniu nieśmiertelnej duszy Prof. John Eccles jest autorem technicznej koncepcji duszy, jaka zakłada, że w obrębie sieci układu nerwowego na każdym dendronie (wiązce dendrytów) rozpięty