Czy rosyjska lab­o­ran­tka i włoski lekarz, którzy podzielili się z opinią pub­liczną swoim odkryciem, mają rację? Walerij Nikoła­jew Rak… Straszna, okrutna choroba, zabi­ja­jąca corocznie mil­iony ludzi. Od stuleci