Tag: nowy numer

Nieznany Świat 7/2017 (319)

W NUMERZE: Para­nor­malni pogromcy tsunami Jak dalece brzmi­ałoby to niepraw­dopodob­nie, w Japonii natrafiono na his­to­ryczne zapiski doty­czące szczegól­nego zakonu, którego członkowie umieli przewidzieć z dużą dokład­noś­cią (praw­dopodob­nie dzięki
Read More

Nieznany Świat nr.11/2016

  W sprzedaży od 20.10.2016 W NUMERZE: Motyl w kokonie poczwarki Dziennikarze NŚ rozmawiają z jednym z najbardziej znanych brytyjskich mediów, Gordonem Smithem, o jakim nakręcono wiele filmów dokumentalnych a w testach przeprowadzonych przez
Read More