Obyśmy odnajdowali Światło w sobie i w  innych i  codziennie budowali nowy,lepszy Świat! Pozdrawiamy z Wielkiej Brytanii!