Hill Barn, nr East Kennett, Wiltshire. Odkryty w piątek 6go maja 2016. Nieśmiało pojawiają się pierwsze kręgi w zbożu zwane też piktogramami lub po angielsku crop circles. Jakąś