Ta tajem­nicza i pod­stępna przy­padłość potrafi ode­brać radość z życia, a nawet całkowicie unieru­chomić cier­piącą na nią osobę. Mało kto wie, że może ona dotknąć niemal każdego, a