W ostat­nich lat­ach naukowcy dokon­ali ważnych odkryć związanych z proce­sami i zjawiskami, mogą­cymi odmienić losy nar­o­dów, a nawet całej cywiliza­cji. Budzące się do życia super­wulkany, powolne prze­biegunowanie i