Ansty, Nr Salisbury, Wiltshire. Odkryty 12 sierpnia. Praktycznie możemy już powiedzieć, że sezon na powstawanie piktogramów jest już  zakończony.  Tegoroczni twórcy, kimkolwiek lub czymkolwiek są, również jak co