Fot. Greg O’Beirne, CC BY-SA 3.0 Niemal sto lat temu Alfred Watkins zauważył, że wiele dawnych obiektów kultu da się połączyć na mapie liniami prostymi. Zgłębiając tę zagadkę