W NUMERZE 8/​2018 GRANICE CZŁOWIECZEŃSTWA Jak to możliwe, by w cywili­zowanym nowoczes­nym państ­wie, za jakie się uważamy, doszło do tak ewident­nego zdz­iczenia, a odpowiedzialni za to ludzie byli