W NUMERZE 9/2020 Konwersacja intuicji z rozumem To, co pozornie magiczne nie jest wrogiem racjonalności. Nasza podświadomość (pozaświadomość), nie jest bynajmniej racjonalna, a dostarcza oraz koduje ogrom informacji,