Przed nami his­to­ryczny, niemal dziejowy moment, w którym zna­jdzie się Pol­ska. Zarówno horoskopy promi­nent­nych poli­tyków, jak i kos­mo­gramy naszego państwa zapowiadają wielką zmianę dr Piotr Piotrowski, NŚ 1/​2019