Łączenie świata wewnętrznego i zewnętrznego. Szybka manifestacja 24 stycznia, 2022 · by Architektura Osobowości W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych