W Internecie zawrzało, kiedy amerykański mil­iarder Robert Bigelow oświad­czył w pro­gramie 60 min­utes emi­towanym przez stację CBS, że jest pewien, iż kos­mici żyją obok nas. – Na Ziemi od wieków widoczna jest ICH obec­ność – przyz­nał, doda­jąc, że dowody