11 kwietnia 2022 odbędzie się wykład online (po angielsku)  Prof Jerrego Krotha na temat  niektórych  kręgów zbożowych, pracując nad odszyfrowaniem ewentualnych wiadomości, jakie zawierają, oraz implikacji, jakie mają