Zapraszamy Czytel­ników w kraju i zagranicą do udzi­ału w kole­jnej WIELKIEJ MEDY­TACJI NIEZ­NANEGO ŚWIATA, która odbędzie się w sobotę 30 grud­nia od godz. 22:00 do 22:30 czasu pol­skiego pod zaprezen­towanym powyżej hasłem. Dlaczego sol­i­darność między ludźmi – bo o niej