Architektura osobowości-raport energetyczny czerwiec 2021

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym raportem energetycznym rzeczywistości. Czytanie naszej niefizycznej sfery życia przeprowadza Anna, która zajmuje się określaniem profilu osobisto-energetycznego lub profilu mocy. Dokladne wyjaśnienie w linkach pod tekstem.

Źródło zdjęcia: Architektura osobowości

Raport energetyczny czerwiec 2021 – Nowe wartości i początek współpracy ludzi.

Dla przypomnienia: Z energetycznego punktu widzenia, cały proces transformacji naszej Planety do wyższego wymiaru już został domknięty. W tym momencie jest ona świetlista. Jednocześnie coraz więcej ludzi się budzi. Widać to jako świecące punkty. Masa krytyczna do zmian także została już na planie subtelnym osiągnięta (pisałam o tym szczegółowo w poprzednich raportach energetycznych).

Najbliższe tygodnie to czas, w którym u wielu ludzi może nastąpić silne przewartościowanie ich dotychczasowego systemu wartości. Proces rozpoczął się dokładnie 26 maja, wraz z pełnią oraz zaćmieniem Księżyca i potrwa jeszcze mniej więcej do trzeciego tygodnia czerwca. To przewartościowanie jest w istocie powrotem do prawdziwych wartości, takich jak dobroć, życzliwość, współpraca, szacunek, miłość, ale też prawda, zaangażowanie i uczciwość.

W praktyce może manifestować się to tak, że to, co do tej pory wydawało się właściwe i wartościowe, nagle przestaje mieć znaczenie. Albo praca, która stanowiła immanentną część życia zaczyna przeszkadzać. Albo relacja robi się nie do wytrzymania. Lub człowiek rezygnuje z dotychczasowych sposobów działania. Lub też zasadniczo zmienia nawyki uznając stare przyzwyczajenia np. za  bezwartościowe. Takich przykładów można tutaj mnożyć wiele.

Trzeba pamiętać, że okresy przewartościowania tego co wewnątrz człowieka mogą być postrzegane jako stany wewnętrznego rozbicia, chaosu. Warto natomiast odróżnić to, że chaos nie równa się stanowi nieuporządkowania. Chaos jest jedynie procesem przejścia od jednego stanu do drugiego. I zawiera w sobie doskonały porządek. Czego nie można powiedzieć o stanie nieuporządkowania.

W tym całym chaosie bardzo istotnego znaczenia nabiera wewnętrzna integralność. Zarówno w sferze duchowej, umysłowej, ale też emocjonalnej i fizycznej. To podstawa równowagi życiowej i odważnych decyzji w zgodzie z Prawdą Serca. Teraz ludzie naprawdę zaczynają budzić się do służących im decyzji i wyborów. W sferze prywatnej to czas wyjścia z chodzenia na kompromisy z życiem. To wreszcie dbałość o własne wibracje, świadomość prawdziwych informacji, tworzenie więzi z poziomu serca oraz dbałość o własne zdrowie. Zaś w sferze zawodowej to czas odważnego pójścia za głosem serca i swoim powołaniem życiowym.

Właśnie ta wewnętrzna integralność czyni człowieka silnym i nienaruszalnym wobec niskowibracyjnych energii. A tak długo jak człowiek pozostaje na Ziemi, jako przejaw jej świadomości, tak długo nasza Planeta jest nie do unicestwienia (stąd właśnie rozliczne próby oddzielenia spójności człowiek-ziemia w bardzo różnych tego przejawach i płaszczyznach, jakie obserwowaliśmy i obserwujemy nadal). Teraz jednak rozpoczął się proces dokładnie przeciwny: człowiek poprzez redefinicję własnych wartości zaczyna odbudowywać na nowo połączenie z Ziemią. Zarówno w formie fizycznej (zdrowa żywność, mieszkanie na własnym kawałku ziemi, ekologia, itp.), jak i duchowej (Ziemia jako żyjąca Istota połączona z każdym z nas).

Na bazie tych nowych wartości możliwa też staje się międzyludzka współpraca. Interesujące jest to, że istoty zaczyna być wspólny cel, nie zaś różnice w poglądach, jak cel ten zrealizować. Weszliśmy w czas realnych porozumień międzyludzkich w imię realizacji określonych zadań opierających się o wyższe wartości. W rzeczywistości materialnej zaczną (już zaczęły) pojawiać się realne inicjatywy związane z konkretnymi rozwiązaniami dla istniejących problemów ludzi, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i ogólnoświatowym. W najbliższym roku będą one rozszerzać się właściwie na wszystkie obszary życia ludzkiego. To mogą być np. platformy i miejsca (ale też konkretni ludzie-integratorzy), którzy gromadzą innych, często także specjalistów w swoich dziedzinach. Wszystkie te inicjatywy łączy jeden mianownik: dobro wszystkich ludzi. Proces ten i jego nasilanie się będzie można zaobserwować nie tylko w tym, ale i przyszłym roku.

Drugi proces, który właśnie się rozpoczyna dotyczy natomiast sfery relacyjnej. Do tej pory sfera związków (na globalnym poziomie) celowo była zmanipulowana przez ciemną stronę tak, by relacje generowały niskie wibracje. Było to możliwe za sprawą wprowadzenia do relacji wibracji nieuczciwości (rozumianej jako nie bycie w prawdzie przed drugą osobą albo z poziomu uświadomionych osobistych korzyści albo nieuświadomionego lęku przed odrzuceniem) oraz wibracji konfliktu (opartego o różnicę płci). To na tych dwóch wibracjach opierała się (lub nadal jeszcze się opiera) większość relacji. Ludzie do tej pory wchodzili najczęściej w relacje z poziomu uświadomionego lub nieuświadomionego lęku (manifestującego się w różnych przejawach, także złości).

Ponieważ nieuczciwość i konflikt to pola o częstotliwości destruktywnej, dlatego też dotychczasowa strefa relacji i związków międzyludzkich była bardzo dobrym źródłem generowania niskowibracyjnej energii zasilającej ciemną stronę. W starej matrycy wzorzec niekompatybilności partnerów był w zasadzie normą.

Teraz jednej jest kompletnie inaczej. Relacje wchodzą w naprawdę złoty wiek. Będzie to oczywiście proces rozciągnięty w czasie, jeśli chodzi o przestrzeń materialną, jednak na planie subtelnym wszystko już jest energetycznie domknięte. Rozpoczął się proces łączenia bliźniaczych oraz bratnich dusz. Nie konieczne muszą to być związki partnerskie, mogą również odnosić się do relacji grupowych. Relacje te cechuje wibracja prawdy, miłości, szacunku, wzajemnego zaufania. To relacje, w których wreszcie mogą wzrastać wszystkie strony.

Aby proces ten mógł zaistnieć, na planie materialnym również pojawi się stan chaosu. Wiele osób może się rozstawać, zmieniać miejsce zamieszkania (spowodowane zmianą w relacji), uwalniać ze związków, które przestały im służyć. Nie koniecznie wchodząc od razu w nowe związki. Dla takich osób to czas porządkowania w sobie przestrzeni relacyjnej, praca z transformacją mechanizmów obronnych w relacjach i przygotowanie na otwarcie serca w kontakcie z drugim człowiekiem.

Oba procesy: powrót do prawdziwych wartości oraz łączenie się ludzi to kluczowe aspekty realnego tworzenia w materii, właściwie we wszystkich obszarach życia. I takich właśnie pięknych zmian z poziomu serca Wszystkim Nam życzę.

W tym momencie przestrzeń bardzo wspiera wszystkie tego typu działania. Co daje naprawdę dobry czas także na indywidualne zmiany. Ze swojej strony oferuję dwa mocne narzędzia do osobistej transformacji do 5D (którą potem jest się w stanie dalej poprowadzić już samodzielnie):

Zachęcam się też do zapoznania się w wcześniejszym cyklem raportów energetycznych dostępnych na stronie  https://architekturaosobowosci.wordpress.com/

KONTAKT do mnie:

Anna Architektura

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formularz kontaktowy)

e-mail: profil.architektura@gmail.com