Prenumerata Nieznanego Świata na rok 2017

960x150-px

NIEZNANY ŚWIAT – PRENUMERATA NA 2017 rok

 • REALIZOWANA PRZEZ WYDAWCĘ
  Wydawnictwo NIEZNANY ŚWIAT Sp. j.
  ul. Kielecka 28/2, 02-530 Warszawa
  tel. +48 (22) 849 77 38,
  email: biuro@nieznany.pl
 • Sklep internetowy wydawcy: www.nieznany.pl (e-przelew, karta)
  konto nr
  96 1750 0012 0000 0000 3278 1659

Prenumerata Krajowa

miesięcznika NIEZNANY ŚWIAT obejmuje rok kalendarzowy np. 2017. Realizowana jest w zasadzie, w okresach kwartalnych i ich wielokrotności. W przypadku prenumeraty rocznej daje to oszczędność 12,00 zł, a w dodatku można jeszcze wylosować nagrodę!

Cena prenumeraty krajowej na 2017 r. realizowanej przez Wydawcę. W prenumeracie 1 egzemplarz NŚ kosztuje tylko 7,90 zł ! (przy cenie okładkowej 8,90 zł)

Prenumerata Zagraniczna

W zasadzie realizowana w okresach rocznych. Osoby pragnące zamówić nietypową prenumeratę proszone są o kontakt z Wydawcą.

 • Przedpłaty dewizowe – Kod /SWIFT: RCBWPLPW
  Numer IBAN: PL 96 1750 0012 0000 0000 3278 1659

  W przypadku przelewów dewizowych na zleceniu należy zaznaczyć, że na konto ma wpłynąć odpowiednia, wskazana poniżej kwota.
 • Przedpłaty w PLN na prenumeratę zagraniczną – konto jak do prenumeraty krajowej.

Cały świat (numery 1-12) – 250,80 PLN (20,90 zł/egz.)
Cały świat (numery 1-6) – 125,40 PLN (20,90 zł/egz.)
Niezależnie od strefy pocztowej

PRENUMERATA REALIZOWANA PRZEZ “RUCH” S. A.

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej można składać bezpośrednio na www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 70 00 (w godzinach 7.00 –17.00). Koszt połączenia wg taryfy operatora.
UWAGA! Ceny prenumeraty zagranicznej kalkulowane przez kolportera RUCH S. A. nie są uzgadniane z Wydawcą.

Wydawca

* Od admina:

Przypominam, że istnieje możliwość zakupu czasopisma w Wielkiej Brytanii  przez stronę www.eprenumerata.co.uk , także na cały rok,ale płatność tylko Paypal.