W NUMERZE 2/​2018 Z DALA OD ZGIEŁKU… Jako że w numerze lutowym ogłaszamy lau­re­ata cer­ty­fikatu Nowe Wzorce Sztuki, Redak­tor Naczelny w swoim wstęp­ni­aku prezen­tuje przegląd najnowszych dzieł sztuki niema­sowej z głębokim duchowym przesłaniem. Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl * *