Miesiąc: styczeń 2018

Nieznany Świat 2/2018 (326)

W NUMERZE 2/​2018 Z DALA OD ZGIEŁKU… Jako że w numerze lutowym ogłaszamy lau­re­ata cer­ty­fikatu Nowe Wzorce Sztuki, Redak­tor Naczelny w swoim wstęp­ni­aku prezen­tuje przegląd najnowszych dzieł sztuki niema­sowej z głębokim duchowym przesłaniem. Dostępne również wydanie elek­tron­iczne — e.nieznanyswiat.pl * *
Read More

Amerykanie prowadzą sekretne badania nad UFO

Depar­ta­ment Obrony USA prowadzi od 2007 r. tajny pro­jekt badań nad zjawiskiem UFO. Jego były koor­dy­na­tor Luis Eli­zondo przyz­nał, że zgro­mad­zono wystar­cza­jącą ilość dowodów, by potwierdzić, że OBCY JUŻ TU SĄ. O pro­ce­sie, który doprowadził do ujawnienia
Read More