Miesiąc: lipiec 2017

Na diecie u Shipibo

Czy trzy­ty­god­niowa kuracja z uży­ciem ayahuaski, jakiej pod­dałem się w ama­zońskiej dżungli, pomogła? Nie potrafię jed­noz­nacznie odpowiedzieć na to pytanie. Adam Adams W Polsce ledwo 10 kre­sek powyżej zera. Szaro,
Read More

Nieznany Świat 8/2017 (320)

W NUMERZE: Nocni goś­cie: przy­bysze z nierzeczy­wis­tego świata Spotka­nia z noc­nymi gośćmi prze­b­ie­gają zazwyczaj według podob­nego sce­nar­iusza. Świad­kowie budzą się w nocy, widząc dzi­wną postać (lub postaci) przy łóżku, albo w
Read More