W NUMERZE 10/​2018 MIĘDZY OBAL­ANIEM DOG­MATÓW I WEWNĘTRZNYM STANEM DUSZY Książka, której poświę­cam swój comiesięczny edi­to­r­ial przy­pom­ina brawurową, niem­niej staran­nie prze­myślaną „jazdę bez trzy­manki” poprzez his­torię sztuki ezoterycznej,