W NUMERZE 3/​2019 NA OŚLEP Ten, kto ze swo­jej zaczepki czyni sztan­dar, którym wymachuje z intencją przy­wale­nia opo­nen­towi, sam zostaje przy­walony jego drzew­cem – pisze Redak­tor Naczelny o