Miesiąc: luty 2018

NIEZNANY ŚWIAT 3/2018 (327)

W NUMERZE 3/​2018 NA JAŁOWYM BIEGU Dosadny komen­tarz Redak­tora Naczel­nego do skan­dal­icznie niefa­chowych pub­likacji porad­nika psy­cho­log­icznego Poli­tyki, gdzie zjawiska PSI utożsamiono z szarla­tanerią i nieuctwem. Trak­tu­jąc psy­chotron­ikę jako dziedz­inę dla głup­ków, autorzy i wypowiada­jący się eksperci wydają się
Read More

Co wiemy o aniołach?

Możli­wości niebies­kich istot budzą zdu­mie­nie, niek­tóre z nich trudno sobie nawet wyobrazić. Jaki obraz aniołów wyła­nia się z Bib­lii, objaw­ień pry­wat­nych i dociekań teologów? Mar­iusz Malec Ze wszys­t­kich
Read More