Miesiąc: grudzień 2017

Nieznany Świat 1/2018 (325)

W NUMERZE 1/​2018 W POLU WYSO­KICH NAPIĘĆ Według niek­tórych 2017 miał być rok­iem przełomu. Czy za rogiem widać Nową Erę? Możliwe, ale świat nie zmieni się na lep­szy, dopóki nie zmienią się ludzie — przy­pom­ina
Read More

Wielka Medytacja NŚ: Obudzić solidarność

Zapraszamy Czytel­ników w kraju i zagranicą do udzi­ału w kole­jnej WIELKIEJ MEDY­TACJI NIEZ­NANEGO ŚWIATA, która odbędzie się w sobotę 30 grud­nia od godz. 22:00 do 22:30 czasu pol­skiego pod zaprezen­towanym powyżej hasłem. Dlaczego sol­i­darność między ludźmi – bo o niej
Read More

Grzyby pożerające ludzi

Czy rosyjska lab­o­ran­tka i włoski lekarz, którzy podzielili się z opinią pub­liczną swoim odkryciem, mają rację? Walerij Nikoła­jew Rak… Straszna, okrutna choroba, zabi­ja­jąca corocznie mil­iony ludzi. Od stuleci
Read More