W NUMERZE 9/​2018 ROZMYŚLA­NIA NAD ZSZY­WKAMI Czy w dobie coraz więk­szej, wręcz law­inowej ekspan­sji mediów elek­tron­icznych prasa drukowana ma szansę przetr­wać? – pyta Redak­tor Naczelny. Dostępne również wydanie