– W NUMERZE 12/​2017 – NOWE HORY­ZONTY Doty­chcza­sowe możli­wości poz­naw­cze na bazie aktu­al­nego paradyg­matu wycz­er­pały się. Gwaran­tują nam rozwój tech­no­log­iczny, ale nie czynią nas szczęśli­wymi, gdyż degeneru­jemy się duchowo – mówi w spec­jal­nym wywiadzie dr