W tym roku udało się odkryć i zarejestrować  35  zbożowych piktogramów. 30 z nich pojawiło się w Wielkiej Brytanii, dwa we Francji, jeden w Szwajcarii, jeden w Bułgarii