Autor: Tomasz Debski

Niebezpieczne Taurydy

21 sty­cz­nia 2017 r. media opub­likowały infor­ma­cję, opa­tr­zoną tytułem: Jeśli zderzą się z Ziemią, zniszczą cały kon­ty­nent. Polacy ostrze­gają przed kos­miczną katas­trofą w 2019 r. Czy jest się
Read More

Kopalnie wokół Słońca

Cho­ciaż ludzkość właś­ci­wie dopiero co rozpoczęła eksplo­rację Kos­mosu, już rozpoczął się wyś­cig o prawo do eksploat­acji cen­nych surow­ców, jakie można tam znaleźć. Andrzej Mis­zczak, NŚ 1/​2019 Zbliżamy się
Read More

Nieznany Świat 11/2018 (335)

W NUMERZE 11/​2018 ZAPĘTLE­NIE W listopad­owych numer­ach NŚ — co stanowi świadomy zamysł redakcji — trady­cyjnie domin­ują wątki duchowo-​egzystencjonalne oraz pub­likacje pen­etru­jące to, co „po tamtej stronie”, przy
Read More