Pod władaniem Księżyca: prognoza astrologiczna dr. Piotra Piotrowskiego na 2020 rok

Labilny rok Księżyca nie dla wszystkich okaże się łaskawy. Czekają nas bowiem nie tylko kolejne zmiany klimatyczne, ale także przetasowania na szczytach władzy – zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych


dr Piotr Piotrowski, NŚ 1/2020

Przed nami wyjątkowy rok, ponieważ pierwszy raz od 20 lat na niebie znów spotkają się Saturn z Jowiszem, (…) w pierwszym stopniu Wodnika, do czego dojdzie 21 grudnia 2020 r. o godz. 19:22 naszego czasu. Ascendent horoskopu tego wydarzenia wypada dla Polski w 16° 25′ Lwa, czyli bardzo blisko pozycji Słońca w kosmogramie zaprzysięgania prezydentów RP, ale przede wszystkim w koniunkcji z ascendentem horoskopu naszego państwa. Wygląda więc na to, że Polska stanie się w najbliższych latach kolebką nowych trendów i inicjatyw społecznych, światopoglądowych lub nawet religijnych, bo zgodnie z zapatrywaniami astrologów arabskich, takie znaczenie mają właśnie cykliczne złączenia tych ciał niebieskich. Nie jest zatem wykluczone, że nasz kraj odegra jakąś rolę w globalnych procesach długofalowych przemian. Na pewno nie stanie się to jednak w czasie bieżącej kadencji Sejmu.

Co zwiastują zaćmienia?

W najbliższym czasie czekają nas całe serie zaćmień, które w astrologii co najmniej od czasów Ptolemeusza (II w. n.e.) nie cieszą się dobrą reputacją. Najpierw nastąpi częściowe zaćmienie Księżyca w trzecim dekanacie Raka (10 stycznia), które – zgodnie z tradycją – zapowiada śmierć (dotyczy to zwłaszcza kobiet), nagłe zniszczenie oraz nędzę. W czerwcu natomiast będą miały na nas wpływ dwa zaćmienia: Księżyca – w drugim dekanacie Strzelca, wiążące się według astrologów z chorobami zwierząt; i Słońca – do którego dojdzie w pierwszym dniu lata, a które wskazuje na anomalie o charakterze atmosferycznym. Zaćmienie to będzie widoczne w Azji i na Bliskim Wschodzie, ale częściowo również w Polsce.

Przeglądaj spis treści numeru 1/2020 lub zamów wersję elektroniczną NŚ

I wreszcie pod koniec roku znajdziemy się pod wpływem zaćmienia Księżyca w pierwszym dekanacie Bliźniąt (niepokoje społeczne), jak też całkowitego zaćmienia Słońca w trzecim dekanacie Strzelca widocznego w części Ameryki Południowej, wskazującego na niepokojące ruchy wojsk.

To przedostatnie zaćmienie może odegrać znaczącą rolę w sprawach dotyczących naszego kraju, albowiem znajdzie się ono w horoskopie III RP w opozycji do militarnego Marsa. Trudno orzec, czy władza użyje służb mundurowych, aby zdławić protesty, ale pod koniec roku bez wątpienia zapowiada się dla nas niepokojący czas kłótni i konfliktów.

Rok Księżyca

Zgodnie z kalendarzem stuletnim Mauritiusa Knauera rok 2020 znajdzie się pod władaniem Księżyca, który rządzi wszystkim, co wiąże się z wodą, wilgocią, nawadnianiem, a także rozmaitymi procesami biologicznymi. Księżyc ma wiele twarzy, więc i najbliższy rok zapowiada się jako dynamiczny, zmienny i niestabilny. (…) Powinniśmy spodziewać się ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, powodzi, mocnych opadów, lub odwrotnie: braku wody, suszy i dotkliwego chłodu. Lata Księżyca są generalnie zimne i wilgotne, ale ten rok z uwagi na wyjątkowe nagromadzenie planet w domu czwartym horoskopu przedwiosennej pełni zapowiada pogodę skrają, a nawet niebezpieczną…

To jedynie fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w NŚ 1/2020 dostępnym także jako e-wydanie