Czy trzy­ty­god­niowa kuracja z uży­ciem ayahuaski, jakiej pod­dałem się w ama­zońskiej dżungli, pomogła? Nie potrafię jed­noz­nacznie odpowiedzieć na to pytanie. Adam Adams W Polsce ledwo 10 kre­sek powyżej zera. Szaro,