Joga, medytacja, filozofia Wschodu

NŚ 12/2021

Autor: Jerzy Strączyński

Już od połowy XX. wieku można zaobserwować wzmożone zainteresowanie różnymi formami medytacji, jogą oraz filozofią Dalekiego Wschodu. Nauki buddyjskie, od dłuższego czasu wzbudzające zainteresowanie Zachodu, są powoli dostosowywane do współczesnej zachodniej kultury, wychowania i codziennych ograniczeń jakie niesie życie (praca, środki finansowe, wolny czas, obowiązki rodzinne itp.).

Buddyjskie nauki i praktyki

Warto więc zastanowić się czym owe wschodnie nauki są oraz jaką korzyść mogą przynieść nam, ludziom Zachodu. Otóż na podstawowym, psychologicznym poziomie są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na bezpośredni wgląd w ludzki umysł i jego uwarunkowania, takie jak nawyki, przyzwyczajenia, poglądy itp. Wiele uwagi poświęcają też temu, jak sprostać życiowym doświadczeniom.

Szczególnie nauki dzogczen starają się przekazywać tę wiedzę w sposób prosty, bez ubierania ich w jakieś skomplikowane rytuały religijne czy filozoficzne poglądy.

W buddyjskich naukach i praktykach, które przekazują lamowie chodzi głównie o to, by zintegrować je z życiem codziennym. Na ostatecznym duchowym poziomie oferują one praktykującemu pełną ścieżkę do oświecenia.

Dalsza treść jest płatna

 

Czytaj bez ograniczeń

Odblokuj treści
(najczęściej zadawane pytania)